Välkommen

Kommunicera AB är ett kvalitativt undersökningsföretag, där de olika metoderna som används
för att bistå uppdragsgivare med insikter, bygger på psykologisk grund. De två grundarna tillika delägarna,
Lena Posner-Körösi och Stefan Levy är legitimerade psykologer.
Sedan 1987 har Kommunicera genomfört tusentals personliga intervjuer med konsumenter,
anställda och företagare runt om i hela Sverige.