Om Kommunicera

Den kvalitativa undersökningsmetoden är lämplig när man önskar förstå vilka
attityder och förväntningar, erfarenheter och kunskaper som ligger till grund
för beteenden och beslut. För att uppnå den förståelsen/insikten kan olika kvalitativa metoder användas,
oftast beroende på såväl ämne som målgrupp;

– Djupintervjuer

– Triader

– Fokusgrupper

Oavsett vilken av metoderna, eller en kombination av flera metoder i ett projekt,
sker intervjuerna alltid ”ansikte mot ansikte”, dvs i personliga möten.

Olika tekniker kan användas, exempelvis projektiva associationstekniker, vilket
bidrar till fördjupad förståelse bortom de rationella argumenten.

Intervjupersoner kan vara konsumenter, kunder och presumtiva kunder, tappade
kunder, medarbetare och chefer.

Kommunicera har under åren haft såväl svenska som utländska uppdragsgivare.

 

Här följer exempel på undersökningar där Kommunicera bidragit med insikter;

– Varumärkesundersökningar

– Attitydundersökningar

– Medarbetarundersökningar

– Test av reklamfilmer och andra kommunikationskanaler

– Koncepttest

– Förpackningstest

– Test av hemsidor och appar (navigering och förståelse)

 

Här följer några exempel på uppdragsgivare de senaste tre åren;

AMF – pension

Arbetsförmedlingen

Arla Foods

BRA flyg

Cramo

Fortum Värme (numera Stockholm Exergi)

Håll Sverige Rent

Media Markt

Nordea Liv & Pension

Preem

Qliro

Swedbank

Skolverket

Stockholmsmässan

Svenska Kyrkans internationella arbete

Systembolaget

TCO

Unionen

Vision

Dessutom har Kommunicera sedan många år kontinuerligt samarbete med flera
av de större reklambyråerna i Sverige.